Үйлдлийн системүүд
Ubuntu 16.04, 18.04
CentOS 6, 7
Debian 9, 10
Fedora 31, 32
Windows 16

Хүсэлт гаргаж байж идэвхжинэ

Серверүүд

Basic Server

Тэнцвэртэй үзүүлэлт бүхий сервер буюу энгийн хэрэглээ, блог, статик веб, тестийн орчин, санах ойн cache хадгалалт, жижиг систем, энгийн database ажиллуулахад тохиромжтой серверийн төрөл юм.
ТөрөлCPUMemoryБагтаамжIPСүлжээСард

ICS Mini

1 core

0.5 GB

15 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

27,500₮

Үүсгэх

ICS 1

1 core

1 GB

15 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

33,500₮

Үүсгэх

ICS 2

1 core

2 GB

30 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

50,000₮

Үүсгэх

ICS 3

2 core

4 GB

60 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

95,000₮

Үүсгэх

ICS 4

4 core

8 GB

120 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

185,000₮

Үүсгэх

ICS Mega

8 core

16 GB

200 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

353,000₮

Үүсгэх

General Server

Онлайн худалдаа, мэдээний сайт гэх мэт илүү өндөр ачаалал авдаг, найдвартай ажиллагаа шаардсан системүүд ажиллуулахад тохиромжтой серверийн төрөл юм.
ТөрөлCPUMemoryБагтаамжIPСүлжээСард

General 1

2 core

8 GB

15 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

129,500₮

Үүсгэх

General 2

4 core

16 GB

30 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

254,000₮

Үүсгэх

General 3

6 core

24 GB

60 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

383,000₮

Үүсгэх

General 4

8 core

32 GB

120 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

521,000₮

Үүсгэх

General 5

16 core

48 GB

200 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

833,000₮

Үүсгэх

Compute Server

CI/CD application build хийх, видео зурагтай холбоотой процесс хийх, машин сургалт гэх мэт тооцоолон бодох функц ихтэй програм ажиллуулах тохиромжтой серверийн төрөл юм.
ТөрөлCPUMemoryБагтаамжIPСүлжээСард

Compute 1

2 core

2 GB

15 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

57,500₮

Үүсгэх

Compute 2

4 core

4 GB

30 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

110,000₮

Үүсгэх

Compute 3

8 core

8 GB

60 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

215,000₮

Үүсгэх

Compute 4

16 core

16 GB

120 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

425,000₮

Үүсгэх

Memory Server

Өндөр ачаалал бүхий өгөдлгийн сангийн систем, их хэмжээний ачаалал авдаг санах ой их шаардагддаг систем ажиллуулахад тохиромжтой серверийн төрөл юм.
ТөрөлCPUMemoryБагтаамжIPСүлжээСард

Memory 1

2 core

16 GB

15 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

225,500₮

Үүсгэх

Memory 2

4 core

32 GB

30 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

446,000₮

Үүсгэх

Memory 3

8 core

64 GB

60 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

887,000₮

Үүсгэх

Memory 4

16 core

64 GB

120 GB (HDD)

1 ш

Хязгааргүй

1,001,000₮

Үүсгэх