2021-02-22
Cloud Computing гэж юу вэ?

Cloud computing гэдэг нь cервэрүүд, өгөгдлийн сан, дэд бүтэц, платформууд, аппликейшн зэрэг компютер тооцоолол хийхэд шаардлагатай .....

2021-02-22
Public cloud гэж юу вэ?

Public cloud нь хувь хүн, байгууллага, болон бүх нийтэд зориулагдан бүтээгдсэн клаудын үйлчилгээний дэд бүтэц юм

2021-02-22
Private Cloud гэж юу вэ?

Private Cloud нь клауд үйлчилгээний нэг загвар буюу клауд орчинг хувийн хэвшлийн байгууллагуудад зориулан бүтээснээрээ...

2021-02-22
Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud хоорондын ялгаа

Public cloud нь хувь хүн, байгууллага, болон бүх нийтэд зориулагдан бүтээгдсэн...

2021-02-22
Виртуалчлал гэж юу вэ?

Клауд үйлчилгээний тухай ярихын тулд хамгийн эхлээд ойлгох хэрэгтэй зүйл бол виртуалчлал юм.

2021-02-22
Hypervisor гэж юу вэ?

Hypervisor гэдэг нь физик тоног төхөөрөмж дээр суурилуулсан програм хангамжийн давхарга бөгөөд физик...

2021-02-22
Containerization гэж юу вэ?

Containerization нь аппликейшн түвшний виртуалчлалын төрөл бөгөөд нэг инстанс...

2021-02-22
Edge computing гэж юу вэ?

Edge computing гэдэг нь distributed computing-н ойлголт.

2021-02-22
CDN гэж юу вэ?

CDN (Content Delivery Network) нь сүлжээний distributed nodes буюу Edge Location Server юм.

2021-02-22
VPN гэж юу вэ?

VPN бол Виртуал Хувийн Сүлжээний товчлол юм. Нэрнээс нь харахад энэ нь өргөтгөсөн хувийн сүлжээ үүсгэх зорилгоор...

2021-02-22
Object Storage гэж юу вэ?

Object Storage буюу object-based storage нь өгөгдлийн нэгж бүрийг тус бүрд ньсалангид хадгалдаг өгөгдөл хадгалалтын төрөл юм...

2021-02-22
Object storage, файл хадгалалт, блок хадгалалтын ялгаа

Файл хадгалалт нь хамгийн түгээмэл хадгалах төрлүүдийн нэг юм. Ихэнх хүмүүс үүнийг...

2021-02-22
NAS гэж юу вэ?

NAS нь сүлжээнд холбогдсон хадгалах төхөөрөмж бөгөөд сүлжээний эрх бүхий хэрэглэгчид болон янз бүрийн...

2021-02-22
IaaS гэж юу вэ?

Infrastracture as a Service (IaaS) нь хэрэглэгчдэд интернэт орчинд өргөн хүрээний сүлжээ (WAN) ашиглан сервер, хадгалалт, сүлжээ г .....

2021-02-22
PaaS гэж юу вэ?

Platform as a Service (PaaS) нь хэрэглэгчдэд өргөн хүрээтэй сүлжээ (WAN) эсвэл интернэтээр дамжуулан програм...

2021-02-22
SaaS гэж юу вэ?

Software as a Service (SaaS) нь Клауд дэд бүтэц дээр ажиллаж буй бэлэн лицензтэй систем/программ бөгөөд хэрэглэгчид...

2021-02-22
IaaS, PaaS, SaaS хоорондын ялгаа

IaaS, PaaS, SaaS нь хэрэглэгчдэд өргөн сүлжээ (WAN) ашиглан үйлчилгээ үзүүлэх 3 төрлийн хэлбэрийн үүл тооцоолох загвар юм...